En undersøkelse viser at selv om de nasjonale bevilgningene til kulturformål har økt kraftig har ikke kulturkonsumet økt tilsvarende. Norsk Kulturbarometer viser at færre besøker bibliotek, teater, museum og kunstutstillinger i 2012 enn for fire og åtte år siden. Samtidig er det en sosial skjevhet i hvor mye kultur som konsumeres.

- Museene og de fleste andre kulturprodusentene har stor ledig kapasitet som kan absorbere en stor økning i besøket uten at kostnadene øker vesentlig, påpeker Utne.

- Et kulturkort bygd på samme prinsipper som et periodekort i kollektivtrafikken med en fast månedlig, halvårlig eller årlig ”abonnementspris” kan gjøre det mulig å øke kulturkonsumet til en rimelig penge for konsumenten og uten inntektstap for kulturinstitusjonene. Ideen er å utnytte ledig kapasitet.

- Fra før har en del fylkeskommuner, inkludert Sør-Trøndelag, en ordning med kulturkort for unge. I reiselivet er det også vanlig med destinasjonskort for turister hvor de for en viss sum kan besøke så mange attraksjoner de ønsker, eller oppnå store rabatter.

- Et universalt kulturkort som gjelder alle over hele landet vil imidlertid være et langt mer kraftfullt verktøy for å gi flere tilgang til kulturelle attraksjoner. Årets kulturkommune, Trondheim, vil være et godt sted å prøve ut en slik ordning i et samarbeide mellom kommune, fylkeskommune og kulturlivet i byen. Det vil være naturlig å søke kulturdepartementet om
økonomisk støtte til en slik prøveordning.