I motsetning til regjeringen vil Høyre at kompetansekravene også skal omfatte lærerne som er i skolen i dag, ikke bare de som utdannes fremover

- At regjeringen nå innfører kompetansekrav til fremtidens lærere er en helt nødvendig innrømmelse av at vi må stille krav. Men de går ikke langt nok. Kravene er ikke strenge nok, og omfatter ikke alle lærere. Høyre vil inngå en forpliktende avtale med de berørte partene i arbeidslivet for å sikre at alle lærere, nye som gamle, skal innfri nye, strenge kompetansekrav, på langt kortere tid enn regjeringen legger opp til, sa Erna Solberg på pressekonferansen som oppsummerte det politiske året.

Deretter presenterte Høyrelederen følgende liste over forslag fra Høyre for å styrke lærernes kompetanse, status, utdanning og karrieremuligheter, som regjeringen har sagt nei til:

Bedre etter- og videreutdanning:

• Mens regjeringen legger opp til å gi 1 700 lærere videreutdanning hvert år, vil Høyres opplegg sikre mer enn 4 000 lærere videreutdanning hvert år. Det vil mer enn halvere tiden det tar å gi alle fast ansatte lærere muligheten til å ta etter- og videreutdanning, fra 34 år med regjeringens opplegg, til litt over 15 år med Høyres.

• Høyre har foreslått å bevilge 500 millioner kroner mer til etter- og videreutdanning av lærere i 2012. For hvert av årene 2010 og 2011, foreslo Høyre en økning på 400 millioner kroner.

Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom nye karrieremuligheter:

• Det skal bli mulig å stige i gradene som lærer. Det skal bli mulig å bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status.

• Undervisning er skolens kjernevirksomhet. Likevel er det per i dag slik at karriereopprykket består i å fjerne seg fra klasserommet. Det må endres. Høyre vil at de flinkeste lærerne skal være i klasserommet.

Sikre at alle lærere holder høy faglig kvalitet:

• Innføre kompetansekrav for alle lærere, ikke bare nye slik regjeringen foreslår, og på sikt heve kravene.

• Høyre vil utvikle en sertifiseringsordning av lærere for å sikre elevene gode og kvalifiserte lærere. Sertifiseringsordningen skal knyttes opp til rett og plikt til relevant etter- og videreutdanning gjennom yrkesløpet.

• Øke karakterkravene på lærerutdanningen til 4 i norsk, matematikk og engelsk.

• Gjøre lærerutdanningen til et femårig masterstudium.

- Summen er et hav av forskjell ikke bare i ambisjonsnivå på vegne av norsk skole, men også i hvilke virkemidler vi har og er villig til å bruke. Norsk skole trenger nye ideer og bedre løsninger. Det har Høyre, og vi klør i fingrene etter å innta Kunnskapsdepartementet og få gitt skolen et nytt stort kunnskapsløft, avsluttet Solberg.