- Dette er en åpenbart politisk dom, som vi fordømmer på det sterkeste, sier Høyres Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Bialiatski leder organisasjonen Viasna, Hviterusslands viktigste menneskerettighetsorganisasjon, som er kjent for å ha gitt juridisk og materiell hjelp til ofre for regimets overgrep. Organisasjonen har vært den viktigste kilde til informasjon om overgrepene som i en årrekke har blitt stadig intensivert i det som er Europas siste diktatur.