Den viktigste avklaringen i debatten, var at Solberg sier et klart nei til SVs valgløfte om to timer gratis SFO pr. uke.

- Vi må gjøre noen prioriteringer, og jeg prioriterer skolens innhold, fastlo Solberg. Dette var også tema i Dagsrevyen tidligere samme kveld, hvor Solberg avviste Kristin Halvorsens lansering av det samme løftet.

Solhjell mente på sin side han ville være istand til å sikre både penger til skolens innhold og sine øvrige skoleløfter. Solberg betvilte dette, og henviste til at de rødgrønne partiene så langt ikke har innfridd sine viktigste skoleløfter fra Soria Moria-erklæringen som ble skrevet etter valget i 2005.

- Det som er typisk for de landene som gjør det bedre enn oss på internasjonale rankinger, er at de har satset på lærerkompetansen. SV bruker pengene på det som ikke betyr noe for kunnskap i skolen, sa Solberg, som på spørsmål fra programlederen bekreftet at Høyre fortsatt er "forelska i lærer'n".

Debatten tok også for seg spørsmålet om uro i klasserommene.

- Det er ikke bare lærernes ansvar å sørge for disiplin i klasserommet. Det er også forledrens ansvar å lære barna sine folkeskikk, mente Erna Solberg.