En utenrikspolitikk basert på at dialog med verdens verste og mest undertrykkende regimer er et mål i seg selv, slik Støre ofte synes å mene, må ikke samtidig medføre unnfallenhet og feighet.

- Etter at utenriksledelsen de siste månedene har nektet å fordømme en henrettelse i Kina, møtt høytstående regjeringsmedlemmer fra militærjuntaen i Burma og besøkt diktaturregimet på Cuba, blir det interessant å høre hva Støre mener at denne dialogen har bidratt til, og hvilken vei han ser fremover, sier Høyres Erna Solberg.

Blant annet har debatten om ytringsfrihet og religionskritikk gått høyt også internasjonalt i opptakten til FNs konferanse om rasisme i Genève i april.

- Jeg forventer at utenriksministeren er tøffere i forhandlingene med Iran og Saudi Arabia enn det statsminister Stoltenberg åpenbart var i møtet med Senterpartiet her hjemme, sier Solberg.

- I dagens verden er betydningen av allianser og verdifellesskap med likesinnede mer sentralt enn noen gang tidligere. Dagens internasjonale system preges av fremvekst av nye maktsentra, regionalisering og en svekkelse av Vestens evne til å sette dagsorden. De siste månedene har vi også sett nye strategier, politikkutvikling og uttalelser om Nordområdene fra USA, Russland og EU. Dette kan ha betydelige konsekvenser for Norge, og Høyre imøteser utenriksministerens vurderinger av disse spørsmålene.

- Utviklingen gjør at vi fra norsk side må være soleklare på vår egen politiske og verdimessige forankring. Norges vilje til å støtte FNs opprinnelige grunnverdier og folkeretten, sammen med styrken i NATO, det transatlantiske fellesskapet og EU vil være avgjørende for Norges sikkerhet og stabilitet i årene som kommer, avslutter Høyres Finn Martin Vallersnes.