I samme måling går også Kristelig Folkeparti går fram 0,8 prosentpoeng til 5,1 prosent på aprilmålingen.Det er kun Høyre og Krf som går frem.

Ingen av de tre regjeringspartiene har fått økt oppslutning siden mars. Arbeiderpartiet faller 1,3 prosentpoeng til 31,1 prosent. Sosialistisk Venstreparti går tilbake 0,6 prosentpoeng til 5,2 prosent, og Senterpartiet får støtte fra 5,5 prosent av de spurte, uendret fra forrige måned.

Fremskrittspartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng til 23,6 prosent. Venstre faller 0,2 prosentpoeng til 3,1 prosent på målingen, Rødts oppslutning er uendret på 1,7 prosent, og kategorien «andre» går fram 0,7 prosentpoeng til 1,8 prosent.

Les mer her.