Kort fortalt

  • Høyre har landsmøte i Oslo 4.-6. mai
  • Skal frem mot valget vinne velgere på å snakke om kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgssektoren, tryggere lokalsamfunn og flere, bedre og tryggere veier
  • Fikk ved lokalvalget i 2007 en oppslutning på 19,3 prosent og har i dag 73 ordførere
  • Fikk i Stortingsvalget i 2009 17,2 prosent oppslutning

Fredag åpner Erna Solberg landsmøtet til Høyre, der partiet skal bygge videre på strategien fra 2006 om å favne bredere blant velgerne.

Høyre-lederen viser til at partiet både på meningsmålingene og innad i organisasjonen nå vokser i områder av landet der de ikke har vært sterke på lang tid, og hun ser ingen grunn til å stoppe opp:

- Vi går inn i et viktig landsmøte fordi det lokalvalgsår. Mer enn 4 av 10 nordmenn bor i en Høyre-styrt kommune, og vi har ambisjoner om at dette tallet skal bli høyere etter dette valget, sier hun og trekker frem at Høyre satser stort på distriktspolitiske saker som lokal selvråderett over eiendom og helsepolitikk.

Hun er særlig fornøyd med at partiet i 2007 vant Valle kommune i Setesdal.

- Den kommunen jeg har jublet mest over å vinne var Valle kommune. Denne har bare 1000 innbyggere, men er å regne som Bygde-Norges arnested, sier Solberg.

Partiets nestleder Bent Høie trekker frem eiendomsretten, lokalt selvstyre, landbrukspolitikk og rovdyrpolitikk som særlig viktige distriktssaker for partiet.

- Eiendomsretten er den saken vi har jobbet mest systematisk med rundt om i landet, og det har nok vært med å bidra til at en del tidligere SP'ere har gått over til Høyre, sier han og trekker frem Hå kommune i Rogaland der en tidligere sentral SP-politiker nå stiller som ordførerkandidat for Høyre.

- Og Hå er den største jordbrukskommunen i landet, påpeker Bent Høie.


Les hele saken på side 7 i Nationen, 04.05.11