- Det Høyesterett har bekreftet i de seneste dommene, er at den reelle verdi av selgerens fortsatte arbeidsinnsats i bedriften skal legges til grunn ved vurderingen av hvor mye av samlet vederlag som kan lønnsbeskattes, uttaler finansminister Sigbjørn Johnsen i et brev til Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

- Høyesterett har skapt stor usikkerhet om den skattemessige klassifiseringen av vederlag ved salg av eierandeler i aksjeselskap eller enkeltmannsforetak. Dette kan komme til å få store konsekvenser i forhold til realisering av virksomheter og nødvendige strukturendringer i næringslivet, sier Gunnar Gundersen.

- Selger kan ikke lenger vite om deler av salgsvederlaget blir klassifisert som lønn eller kapitalinntekt hvis selger skulle velge å fortsette å arbeide for kjøper på markedsmessige betingelser, sier han.

- Det hevdes at Høyesterett har bekreftet at den reelle verdien av selgerens fortsatte arbeidsinnsats skal legges til grunn ved vurdering av hvor mye som skal lønnsbeskattes. Problemet er bare at det ikke finnes tilstrekkelige kriterier for fastsetting av denne verdien, noe som skaper usikkerhet, fastslår Gundersen.

Han mener det bør utarbeides retningslinjer, slik at det ikke blir opp til de forskjellige skatteregionene å skape sin egen praksis.

Les hele saken på side 3 i Finansavisen (30. november 2009)