Høyres fremgang i de 38 kommunene som pollofpolls.no så langt har inne er solid landet over og uansett kommunetype. Dette slår også inn i de 11 kommunene med Høyre-ordfører (evnt byrådsleder) som til nå er målt.

Fordi kommuner som Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen er målt - alle ledet av Høyre - dekker disse 11 kommunene 56% av stemmene i alle H-ledede kommuner. En poll of polls for disse 11 kommunene gir Høyre knapt 36 mot 28 i alle Høyre-ledede kommuner i 2007.

Pr ultimo oktober er det målt 16 kommuner med ordfører fra Arbeiderpartiet. Disse dekker knapt 28% av stemmene i Ap-ledede kommuner. En poll of polls for disse 16 gir Ap 29. I K-2007 fikk Ap 38 i alle kommuner som fikk Ap-ordfører etter valget.

Dette fallet på minus 9 må særlig sees i lys av Aps svake målinger i Trondheim og Tromsø. En mulig/sannsynlig utvikling er at Ap i hvert fall delvis vil lykkes i å mobilisere sine mange gjerdesittere i disse byene. Den nasjonale poll of polls for Ap-ledede kommuner vil da gi andre tall.

Så langt er målt tre kommuner med ordfører fra Fremskrittspartiet - Fredrikstad, Ullensaker og Hadsel. Disse dekker knapt 48% av stemmene i Frp-ledede kommuner. I Hadsel har Frp en solid vekst fra 2007 til målingen i september. I Ullensaker holder Frp sitt høye nivå.

Problemet for Frp er den svake målingen i Fredrikstad som slår uforholdsmessig ut på en poll of polls for disse tre kommunene. Frp fikk 34 i kommunene som i 2007 fikk ordfører fra Frp. En poll of polls basert på de nevnte tre gir 24. Skulle Frp friskne til i Fredrikstad, vil en poll of polls for Frp-ledede kommuner gi andre tall.

Fem kommuner er målt med ordfører fra Senterpartiet. Disse dekker knapt 14% av stemmene i Sp-ledede kommuner.Eidsvoll og Steinkjer er dominerende i dette materialet.


En poll of polls for disse fem kommunene gir Sp knapt 23 mot knapt 31 i alle Sp-ledede kommuner i 2007. Dette fallet er - forholdsvis - marginalt høyere enn Sp's nasjonale fall i de 38 kommunene som hitttil er målt.

Kilde: Nettstedet Poll of Polls