Regjeringen ønsker å lovfeste en ny modell for interkommunalt samarbeid i form av en såkalt samkommune. Hovedtrekkene ved samkommunemodellen er en samarbeidsmodell som bygger på en avtale mellom deltagerkommunene, et nytt felles interkommunalt forvaltningsorgan som får myndighet overført fra deltagerkommunene.

- Modellen det legges opp til fører med seg indirekte valg av det politiske nivået, og samkommunens struktur vil kunne oppleves som lite nær for innbyggerne, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann, Trond Helleland.

Samkommunen vil være egen juridisk person, med et felles overordnet styringsorgan (samkommunestyret) valgt av og blant kommunestyrerepresentantene selv. Dette styret vil så kunne opprette egne underliggende organ, samt vil ha egen administrasjonssjef og egne ansatte.

– Høyre ønsker robuste kommuner med god kvalitet på tjenestene. Kommuner som har behov for å slå seg sammen for å sørge for dette, trenger ikke mer byråkrati. Løsningen er å fjerne de økonomiske hindrene for sammenslåing i dagens inntektssystem, og gi kommunene incentiver for å slå seg sammen, sier Helleland.

Les hele forslaget og saken her.

Har du spørsmål om samkommunemodellen, kontakt politisk rådgiver Lene Westgaard-Halle.