Studentsamskipnadenes oppgave er å legge til rette for velferdstilbud for studentene ved det enkelte studiested. I dag er alle universiteter og statlige høyskoler tilknyttet en studentsamskipnad, som skal sørge for velferdstilbud for studenter som for eksempel boliger, spisesteder, barnehager, helsetjeneste, idrett og karriereveiledning. Studentvelferden er en viktig del av det å utvikle et godt studiemiljø.

- For at studentsamskipnadene skal kunne drive gode tilbud for studentene er det viktig at vi viser studentene den nødvendige tillit. Dette har vært en bærende prinsipp for Høyre siden samskipnadene ble opprettet. Høyre er opptatt av å opprettholde studentenes styring av samskipnadene, sier Norunn Tveiten Benestad, Høyres høyere utdanningspolitiske talskvinne.

Fra 1939 til 2013 var det et grunnleggende prinsipp at studentene hadde full råderett og flertall i studentsamskipnadene. I 2012 sørget den rødgrønne regjeringen for at dette prinsippet ble skrinlagt. Forslaget møtte kraftig motstand fra studentene, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. I oktober 2014 fremmet Kunnskapsministeren et forslag til Stortinget om å gi studentene tilbake flertallet i samskipnadsstyrene. Dette forslaget får i dag bred støtte i Stortinget, kun Arbeiderpartiet fortsetter å vise mistillit til studentene.

Vi må stille oss spørsmålet hvem har større interesse av et godt studiemiljø og gode studentvelferdsordninger enn studentene selv? Derfor er det åpenbart for Høyre at vi må styrke studentenes medvirkning og styring av egen studentvelferd. Regjeringen vil med dette lovforslaget gi studentene tilbake tillit til å kunne styre samskipnadene. Vi viser studentene den tilliten de har etterlyst.

Til slutt er det grunn til å rose SV og Senterpartiet for å ha snudd i saken siden den rødgrønne regjeringen innførte denne bestemmelsen og jeg synes det er underlig at Arbeiderpartiet står på sitt og ikke ønsker å vise studentene tilstrekkelig tillit, avslutter Tveiten Benestad.