- EU har vært en kraft for fred og stabilitet i Europa og i våre nærområder gjennom 60 år. Tanken om fred gjennom integrasjon var selve fundamentet for opprettelsen av kull- og stålunionen, EUs forgjenger, og en grunntanke hos en generasjon politiske ledere som hadde opplevd krigens herjinger på vårt kontinent. Dagens EU, og Europa, er bygget på felles verdier knyttet til demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Dette er et perspektiv jeg er glad for at Nobelkomiteen fremhever, sier Solberg.

EU som fredsprosjekt i etterkrigstidens Europa er uten historiske paralleller. EU har sikret fravær av krig og dype konflikter mellom medlemslandene. Etter murens fall i 1989 har EU fungert som en sterkt stabiliserende og demokratiserende faktor overfor stater i nærområdet. Målet om EU-medlemskap har en etter en gitt statene i Sentral- og Øst-Europa, og på Balkan et dytt i utviklingen som liberale demokratier. Fremveksten av EU har også tjent som eksempel for nye regionale organisasjoner som bidrar til bedre organisering av det internasjonale systemet.

- Det er ikke mange år siden man kjempet med våpen på Balkan. Nå er landene på vei inn i EU. Noen er kommet med og andre har startet på veien mot medlemskap. Disse landene ser på sikkerhet som et fundament for vekst og den viktigste grunnen til å bli medlemmer i Unionen, sier Solberg.