I nominasjonsbrevet skrev Sanner blant annet:

Lius personlige mot og livslange kamp for enkeltmenneskets rettigheter, overfor et mektig statsapparat, plasserer ham i en stolt rekke av menneskerettighetsforkjempere. Her oppvises selve ånden i Nobels Fredspris: Den ukuelige og oppofrende kampen for det som er rett, også i møte med den største motgang. [...]

Det Liu gjør minner oss om at det er noen verdier som alltid bør ligge til grunn for at et samfunn skal være godt og rettferdig, og at disse verdiene må kjempes for.

Jeg er av den overbevisning at vi som har vært så heldige å bli født i trygge og demokratiske stater, har en forpliktelse til å stå opp for disse verdiene - også i andre deler av verden, der mennesker i samme situasjon som Liu risikerer liv og helse for å oppnå det som vi så altfor lett tar for gitt.

Lius personlige mot og livslange kamp for enkeltmenneskets rettigheter, overfor et mektig statsapparat, plasserer ham i en stolt rekke av menneskerettighetsforkjempere. Her oppvises selve ånden i Nobels Fredspris: Den ukuelige og oppofrende kampen for det som er rett, også i møte med den største motgang. [...]

Det Liu gjør minner oss om at det er noen verdier som alltid bør ligge til grunn for at et samfunn skal være godt og rettferdig, og at disse verdiene må kjempes for.

Jeg er av den overbevisning at vi som har vært så heldige å bli født i trygge og demokratiske stater, har en forpliktelse til å stå opp for disse verdiene - også i andre deler av verden, der mennesker i samme situasjon som Liu risikerer liv og helse for å oppnå det som vi så altfor lett tar for gitt.