OPCW skal overvåke utbredelsen av kjemiske våpen og arbeide for at FN-konvensjonen som forbyr våpnene, overholdes. Organisasjonen har 189 medlemsland.

- Denne tildelingen er helt i tråd med Nobels testamente. Tildelingen kan bidra til å styrke det avtalebaserte nedrustningsarbeidet, sier Jan Tore Sanner.

OPCW samarbeider for tiden med FN i arbeidet med å gjennomgå og destruere Syrias kjemiske våpen. Syria er ennå ikke medlem av organisasjonen, men landet har signalisert at de vil signere og ratifisere Kjemivåpenkonvensjonen. Da blir landet automatisk medlem i OPCW.

- Dersom OPCW lykkes i Syria vil det vise hvordan diplomati og folkerett kan oppnå konkrete resultater, sier Sanner.

Konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen, grunnlaget for OPCWs arbeid, ble inngått i 1993 og trådte i kraft i 1997.