Det tar alt for lang tid fra bommen er kommet opp, til de faktisk skal begynne å bygge, sier Høyreleder Erna Solberg.

For i nasjonal transportplan er ikke E18 med i det hele tatt. Samferdselsministeren har sagt at veien nok vil komme, og åpning for å begynne å bygge, antydes først i 2014.

- Vi mener at spaden skal i jorden senest i 2012, og at dette kan gjøres fortere enn det regjeringen har langt opp til i nasjonal transportplan, sier Solberg.

Les mer her.