Høyre kommer dårlig ut i karaktersettingen som Framtiden i våre hender og alliansen Klimavalg 2013 nylig har gjort på partienes programmer. Høyres miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup, mener rapporten er misvisende og mislykkes i forsøket på å vise helheten i partiets klimapolitikk.

– Evalueringen ser bare på formuleringer i programmet, ikke hva vi hva partiene faktisk har gjort. At Høyre kommer dårligere ut enn regjeringspartiene, er en merkverdighet. Vi har vært langt mer offensive og har gjort denne regjeringen grønnere, sier Astrup til Vårt Land.

Helhetlig og offensivt

Høyre har mange tiltak som samlet utgjør en offensiv politikk, og som evalueringen ikke gir uttelling for:

• Stor satsing på miljøteknologi

• Fortsatt bevaring av regnskog

• Omstilling av transportsektoren

• Tiltak som faser inn miljøbiler

Regjeringen stemmer mot klimatiltak

Astrup viser også til at Høyre, Venstre og KrF nå har liggende et forslag i Stortinget om å styrke tiltakene i klimaforliket, som regjeringen kommer til å stemme imot.

– De rødgrønne er gode til å sette seg mål, men like viktig er hva partiene faktisk gjør. Et godt eksempel på dette er de to klimameldingene som de har lagt frem i løpet av sine åtte år i flertall. Begge gangene har klimameldingen blitt slaketet av en samlet miljøbevegelse, og begge gangene har opposisjonen forhandlet frem et forlik for å heve ambisjonsnivået, understreker Astrup.

Les hele intervjuet med Nikolai Astrup i torsdagens utgave av Vårt Land.