Høyres utgangspunkt i forskningspolitikken er at kunnskap er grunnlaget for næringsutvikling, vekst og velferd i Norge. Dette tilsier en sterk satsing på kunnskap og forskning.

- Norge er et land med en liten, åpen økonomi der våre viktigste næringer er basert på eksport og er sterkt konkurranseutsatte. Det høye norske kostnadsnivået krever at vi kompenserer med stadig produktutvikling og innovasjon, for å sikre at norske produkter og tjenester kan forsvare høyere priser enn de landene vi konkurrerer med. Forskning vil være et viktig grunnlag for fremtidig verdiskaping og dermed fremtidig velferd, sier Henning Warloe, Høyres forskningspolitiske talsmann.

Høyre har særlig kritisert regjeringens forskningsmelding for at den ikke varsler noen tydelige ambisjoner for norsk forskning. Høyre savner særlig tiltak for å styrke næringslivets forskningsinnsats, som er lavere enn i sammenlignbare land.

- Vi har vært tydelige på at 3 % av BNP skal gå til forskning innen 2030 og at to tredjedeler av dette skal være forskning i næringslivet. Norge ligger i dag langt fra dette målet, fortsetter Warloe

Høyres mål er at vi skal ha et mer kunnskapsbasert og fremtidsrettet næringsliv. Det vil styrke bedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft. Høyre mener vi må ha like tydelige ambisjoner for næringslivets forskningsinnsats som for den offentlige forskningsinnsatsen. Derfor har vi fremmet flere forslag som skal bidra til at næringslivet forsker mer, som en forbedret SkatteFUNN-ordning, økte bevilgninger til Forskningsrådets næringsrettede programmer og mer samarbeid mellom næringslivet og akademia.

- Det er gledelig at en samlet Kirke-, Utdannings- og Forskningskomité har sluttet seg til Høyres forslag, noe som i følge Forskerforbundet har gjort Forskningsmeldingen mer ambisiøs, avslutter Warloe.