Norske partier er langt mindre interessert i å holde seg oppdatert på EU enn svenske, ifølge en nordisk undersøkelse utført av en forskergruppe i Sverige. Dette forsterker demokratiproblemene ved EØS, sier seniorforsker Nicholas Aylott ved Södertörns högskola i Stockholm.

Magasinet Mandag Morgen har kartlagt norske partiers EU-kompetanse, og snakket med de internasjonalt ansvarlige i alle stortingspartiene og drøftet resultatene med forskere, blant andre Nicholas Aylott. Han fremhever Høyres innsats i EU-saken:

- Jeg ble særlig slått av at Høyre hadde gjort organisatoriske endringer for å gi et klarere fokus på partiets engasjement i europeiske spørsmål.

Leder av Høyres EU-utvalg, Nikolai Astrup, er enig i hovedkonklusjonen til Mandag Morgen om at EU-spørsmålet ikke har vært prioritert de siste 15 årene.

- Det er et paradoks at mens EUs betydning for Norge bare har vært økende de siste 15 årene, så har fokuset på EU-saken i den offentlige debatten vært stadig synkende. Dette er et demokratisk problem etter min mening, sier Astrup til hoyre.no-redaksjonen (se video over).

Internasjonal sjef i Høyre, Christian Angell, mener Høyres klare ja-standpunkt til norsk EU-medlemskap gjør at det er lett å motivere organisasjonen til å tilegne seg EU-kompetanse.

- For de andre partiene er det antagelig mer snakk om vilje til å oppdatere seg. Når man er imot, eller ikke har noe standpunkt, er det kanskje ikke så viktig å bruke tid på EU, siden spørsmålet ikke er aktuelt, sier han.

Les hele analysen til Mandag Morgen i nr. 21, 15. juni 2009. www.mandagmorgen.no