- Psykiatri blir i beste fall en sjelden gang nevnt i en bisetning når politikere og kommentatorer snakker helse. Men jeg tar Bent Høie alvorlig når han sier psykisk helse blir en vinnersak i valget, skriver Hofgaard.

- Fakkeltogdemokratiet vårt gjør at politikere vier sin oppmerksomhet til dem som roper høyest. Ministeren driver ofte brannslukning i somatikken, skriver Hofgaard.

Han peker på at selv under Opptrappingsplanen for psykisk helse i perioden fra 1998-2008 var veksten i somatikken større enn i psykisk helse, selv om målet var det motsatte. Slik fortsatte det helt til Høyres helseminister Ansgar Gabrielsen definerte det som sin primæroppgave å lytte mest til dem som "sitter nederst ved bordet". Der fant han dem som sliter med psykiske plager og rus.

- Nå ser det ut til at det nok en gang er Høyre som hever fanen på vegne av psykisk-helsefeltet, skriver Tor Levin Hofgaard.

Les hele bloggen her.