Etter å ha gjort suksess som barnehageentreprenør og bygget opp gode barnehager og arbeidsplasser i 25 år, vil Hilde Sundstøl nå satse helt nytt på helse- og omsorgstjenester for eldre. Høyre ønsker alle gode omsorgskrefter velkommen, og er glad for at den kvinnelige gründeren og barnehageentreprenøren nå vil bidra til økt mangfold og bedre løsninger i helse- og omsorgssektoren.

- Høyre har en stolt kvinnehistorie. Hilde følger i Karen Platous fotspor, sier Høyres stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland.

I 1922 ble Høyres Karen Platou første faste kvinne på Stortinget. Platou var både et kvinnesaksforbilde fordi hun jobbet for kvinner og barns kår og var med på å innføre morsdagen, men samtidig også et forbilde som kvinnelig entreprenør og gründer. Karen Platou var utdannet arkitekt, startet egen forlags- og agenturvirksomhet, og engasjerte seg også i frivillig og sosialt arbeid.

Fredag 8. mars er Linda Hofstad Helleland i Kristiansand for å møte Hilde Sundstøl.

I anledning Stemmerettsjubileet sender NRK fra den storstilte festforestillingen i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand fredag kveld. Høyres stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide deltar på den direktesendte feiringen. Se Stemmerettsjubileet på NRK kl 20.05-20.55 og 22.25 til 23.15.

På 100-års jubileet for selvstendig stemmerett for kvinner påpeker Hofstad Helleland at økonomisk vekst et virkemiddel for å utjevne forskjeller, også mellom kvinner og menn.

- Som leder av Høyres kvinneforum, Julie Brodtkorb, skriver i sin bok: For oss borgerlige feminister var og er kapitalismens friheter og fravær av reguleringer redskaper for at flere kvinner kan utnytte evner og muligheter. Borgerlige feminister trodde på frihet fremfor formynderi, og positive insentiver og oppmuntring fremfor lovregulert tvang. Og det gjør vi fremdeles, sier Hofstad Helleland.

Fakta om Hilde Sundstøl:
Hilde Sundstøl startet sin første barnehage på slutten av 80-tallet og opparbeidet seg fra 2003 til å bli Sørlandets største barnehageeier med 13 barnehager med om lag 1000 barn, 300 ansatte og en omsetning på 170 millioner kroner.I fjor solgte Sundstøl barnehagene for å starte en ny satsing på bedre omsorgsløsninger for eldresektoren.

Høyres Linda Hofstad Helleland og Ine Eriksen Søreide er begge i Kristiansand fredag i anledning Stemmerettsjubileet.