Høyre-Frp-regjeringen

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs:Høyre-Frp regjeringen vil investere mer i kunnskap, forskning, infrastruktur og skattelettelser som bidrar til innovasjon og vekst. På den måten kan vi skape trygge arbeidsplasser og varige verdier for kommende generasjoner.

Regjeringen vil i større grad basere sin politikk på tillit. Tillit til at folk flest i hovedsak gjør fornuftige valg, til at folkevalgte vil det beste for sitt lokalsamfunn og til private aktører og frivillige organisasjoner som arbeider for å skape et bedre samfunn. Det skal bli mindre detaljstyring og sentralstyring.

Regjeringen vil forsterke det sosiale sikkerhetsnettet og sikre et velferdsløft for syke og eldre. Det er fortsatt for mange som faller igjennom, eller som får hjelp for sent. Tilbud til mennesker med sammensatte behov må bli mer varierte og den enkeltes valgfrihet større.

Her kan du lese statusrapporten etter to år i regjering, hva regjeringen har fått til frem til juni 2015.

Regjeringen har delt arbeidet inn i åtte satsingsområder hvor det er behov for en ny politisk kurs. De enkelte satsingsområdene presenteres under.

I tillegg arbeider regjeringen for å følge opp klimaforliket som ble inngått i Stortinget i 2012. Fordi de daværende regjeringspartiene ikke ønsket å gå like langt i de konkrete tiltakene som dagens samarbeidspartier, arbeider regjeringen for å forsterke klimaforliket.

De åtte satsingsområdene:

Her finner du en liste over Høyres statsråder

Her finner du oversikt over statssekretærer og politiske rådgivere fra Høyre