Overgangen til et lavutslipssamfunn med grønn verdiskaping krever kunnskap, ny teknologi og flere ideer. Til dette arbeidet ønsker Høyre studentenes forslag. Studenter som vil delta, kan sende inn sine forslag til løsninger på klimautfordringene innenfor søknadsfristen 1. juli. Studentene bak de 16 beste bidragene vil få delta på det politiske verkstedet.

– Vi er ute etter å høre studentenes ideer til hvordan vi skal klare å realisere et samfunn der vi beholder levestandarden, men klarer å redusere utslippene dramatisk, sier Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, og miljøpolitisk talsmann på Stortinget til Studvest.

Studentene vil under arrangementet samarbeide i team med å komme frem til konkrete forslag.

Teamene vil bli nedsatt av Høyres Stortingsgruppe med mål om stor variasjon av utdannelsesbakgrunn og studiested i hvert enkelt team. Resultatet av arbeidet vil studentene få presentere for politisk ledelse på dag to av arrangementet den 12. september. Stortingsgruppen vil deretter ta med seg innspillene i utformingen av Høyres klima- og miljøpolitikk.

– Den beste politikken lager vi sammen, og nå får studentene muligheten til å påvirke regjeringens politikk direkte. Kanskje får en student oppleve at nettopp hans eller hennes idé blir regjeringens politikk de neste tre årene? sier Astrup retorisk til Studvest.

Arrangementet i september vil inneholde faglige innledninger fra politisk ledelse, og ressurspersoner fra miljøorganisasjoner. I tillegg til miljøvernministeren vil også en rekke stortingspolitikere fra Høyre være tilstede i løpet av arrangementet.

– Der vil være politikere fra ulike fagområder. Dette berører ikke bare energi- og miljøkomitéen, men også andre områder som transport og finans, sier Astrup til Studvest. Han oppfordrer derfor studenter fra alle mulige studieretninger til å søke.

– Vi trenger ikke bare ingeniørstudenter, men alt fra arkitektstudenter til økonomistudenter. Vi må ha hele bredden for å få gode ideer avslutter Astrup til Studvest.