Høyre vil derfor stille med de om lag 175 millionene IOC krever i statsgaranti for å få ungdoms OL 2016 til Norge og ber regjeringen fremme en sak om dette.

I dag feirer Norges idrettsforbund sitt 150 års jubileum. I Jubileer der fortiden feires er det også viktig å se fremover.

- Høyre mener Norges Idrettsforbund med søknaden om ungdoms OL 2016 gjør dette på en spennende, ambisiøs og riktig måte. Ungdoms OL er et viktig prosjekt der idrett, utdanning, verdiorientering og kultur står i en helhet. Høyre støtter opp – vi håper også regjeringen vil følge opp og fremme en sak om statsgaranti for Stortinget så fort som mulig, sier Thommessen.

Thommessen viser til at ungdom er ett av norsk idretts hovedsatsingsområder i årene som kommer.

- Dette vil være et sterkt bidrag til å sikre en fremtidig frivillighetskultur, bygge en ung og fremtidsrettet trener- og lederutvikling, samt verdiskaping av felles opplevelser og toleransebygging mellom ungdomskulturer fra ulike deler av verden, fremhever Thommessen.

- I tillegg vil arrangementet vil foregå i idrettsanleggene som ble bygget til OL på Lillehammer og Hamar i 1994 og dette faller godt sammen med ønsket om gjenbruk, avslutter Thommessen.