- Høyre har grepet sjansen til å utarbeide en bedre landbrukspolitikk, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Fellesnevneren for alle tiltakene i Høyres jordbrukspolitikk er å kunne styrke bøndenes rolle som selvstendig næringsdrivende ved å legge til rette for lønnsomt landbruk.

- For å få til dette, er det nødvendig å endre hvordan landbrukstøtten innrettes. I vårt alternative forslag til jordbruksoppgjør, vrir vi støtten på en måte som stimulerer til økt produksjon, uttaler Flåtten.

Med Høyres forslag, ønsker Flåtten å finne løsninger som gir grunnlag for å øke korn- og kjøttproduksjonen. Endringer i kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser vil også kunne bidra til å øke lønnsomheten.

- Vi skal ha et levedyktig landbruk i Norge, og norske forbrukere skal ha god tilgang til norsk mat. Det betyr at vi i fremtiden må innrette landbruksstøtten smartere. Høyre må levere nye ideer og bedre løsninger også landbrukspolitikken, avslutter Flåtten

Høyres alternative landbruksmelding, ”Levende landbruk”, ble lansert rundt påske. Her kan du lese mer om Høyres landbrukspolitikk.

Selve innstillingen til ny jordbruksavtale kan leses her.