Stortinget behandler St. prp. nr. 36 (2008-2009) Nye Kampfly til Forsvaret, og avholder åpen høring med forsvarsministeren, forsvarssjefen og andre involverte parter i dag, fredag 24. april, klokken 09:00.

Petersen er kritisk til at Stortinget har mottatt lite og uspesifikk informasjon fra Forsvarsdepartementet gjennom proposisjonen som ble lagt frem i desember 2008.

- Den opprinnelige informasjonen komiteen mottok fra forsvarsministeren var uklar og mangelfull. Komiteen har gjennom sin behandling av saken måttet foreta en rekke oppklaringer rundt hva som faktisk er fakta i saken. Dette gjelder også forhold som det er regjeringens ansvar å opplyse Stortinget om. Vi forventer derfor klare svar fra statsråden i dag, sier Jan Petersen.

Denne saken vil bli oppdatert i løpet av dagen