Revidert nasjonalbudsjett viser at det fortsatt går bra i norsk økonomi, og at regjeringen har fått økt handlingsrom.

– Det er skuffende at de rødgrønne ikke prioriterer kunnskap og næringsrettet forskning, sier Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitisk talsmann i Høyre.

Krever lærerløft

De siste årene har kun om lag halvparten av de lærerne som har søkt om etter- og videreutdanning fått dette. Regjeringen har heller ikke i Revidert nasjonalbudsjett prioritert lærerne.

– Vi har allerede klargjort at et kompetanseløft for lærere vil prioriteres dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Høyre vil følge dette opp ved behandling av Revidert nasjonalbudsjett, sier Sanner.

Savner forskningen

Norsk økonomi og norske arbeidsplasser blir stadig mer avhengig av høy oljepris. Regjeringen har selv uttrykket bekymring over to-delingen av norsk næringsliv.

– Jeg hadde derfor forventet en sterkere satsing på næringsrettet forskning. Høyre har nye ideer og bedre løsninger for å sikre fremtidig konkurransekraft og velferd, sier Sanner.

Overser de svakeste

Regjeringen fortsetter å overse de svakeste pasientene. Høyre reagerer på at regjeringen heller ikke denne gangen har funnet rom til å løfte rusbehandling og bedre hjelp til personer med psykiske helseutfordringer.

- Høyre vil prioritere å utvide behandlingstilbudet til rusavhengige og bygge ut et godt allmenpsykologtilbud i kommunene, avslutter Sanner.