- Det er meningsløst at pasientene venter i uker og måneder på et offentlig tilbud når private kunne gitt behandling på dagen. Pasientene må få benytte disse tilbudene for statens regning, sier Bent Høie, Høyres nestleder og helsepolitiske talsmann.

Mer til rehabilitering
I dag står 788.000 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Høyre vil gi dem en vei tilbake til jobb, og muligheten til å delta, bidra og klare seg på egne hånd. Under Regjeringen Stoltenberg har ventetiden for arbeidstiltak økt, og gode rehabiliteringstilbud legges ned.

- Høyre vil styrke rehabiliteringstilbudet, for å gi flere en mulighet til å mestre hverdag og jobb. Dette er en god investering i bedre livskvalitet for pasientene, og samtidig god samfunnsøkonomi, sier Høie.

Dårlig innsats for kvalitet og pasientsikkerhet
Rundt 20 prosent av eldre i sykehjem feilmedisineres, og 15 000 skades varig på grunn av feilbehandling ved i helsetjenesten hvert år.

- Vi må være mer opptatt av kvalitet, ikke bare økonomisk styring i helsesektoren, påpeker Høie, som sier det kun foreslås småpenger til kvalitetsarbeidet i budsjettet.

Høyre vil foreslå en sterkere satsing på kvalitet og kompetanse, for å gi pasientene bedre og tryggere behandling både i kommuner og helseforetak.

Ny behandling tas ikke i bruk
En rekke nye behandlingstilbud kan gjøre pasientene friskere, og spare samfunnet for sykdomsutgifter. Regjeringen vil ikke gi pasientene støtte til et eneste nytt legemiddel, selv om fagmyndighetene anbefaler dette for pasienter med Kols, benskjørhet, psykisk sykdom og kreft.

- Helseministeren går baklengs inn i fremtiden, sier Høie.