- Vi kan ikke leve med at Stortinget vedtar lover som ikke blir satt ut i livet. Vi kan heller ikke leve med et Politidirektorat som ser ut til å bruke straffeloven for å riste ut mer penger som vi ikke vet hva går til, sierHøyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl til VG mandag.

Les hele saken her.

Som VG skrev i går, vil den nye straffeloven trolig ikke kunne tre i kraft i sin helhet før i 2021. Det er 16 år etter at Stortinget vedtok lovendringene.

Årsaken er et foreldet datasystem i politiet. Straffesakssystemet klarer rett og slett ikke å forholde seg til 300 - 400 lovendringer, blant annet innføring av 30 års strafferamme for terrorhandlinger.

Høyrekreverblant annet svar på hva som skal til for at straffeloven av 2005 umiddelbart kan implementeres i politiets datasystemer.