Partilederne Erna Solberg, Dagfinn Høybråten og Lars Sponheim la frem et felles innspill til innholdet i krisepakken, slik Regjeringen har invitert til i møtet med opposisjonen i går.

Høyre, Venstre og KrF har kommet til enighet om en rekke konkrete tiltak de mener regjeringen må gjennomføre straks for å stanse de verste ringvirkningene av finanskrisen.

To krav var overordnede i forhold til regjeringens krisepakke: For det første må man sørge for å hjelpe bedriftene i privat sektor som nå er rammet av finanskrise og økonomiske nedgangstider, og for det andre må regjeringen benytte situasjonen nå til å følge opp og forsterke klimaforliket.

VIDEO: Dette krever de borgerlige (TV2)

Må løse finanskrisen og klimakrisen samtidig
Den økonomiske krisen rammer hardt, også i Norge, og må møtes med akutte tiltak. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen på en konstruktiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv.

- Det viktigste er at krisen ikke utelukkende brukes til konserverende tiltak, men til å skape varige forbedringer som både bidrar til å løse klimakrisen og finanskrisen. Den økonomiske krisen rammer hardt. Det er arbeidsplassene i private bedrifter som er utsatt. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at tiltakene må settes inn der krisen rammer hardest, sier Erna Solberg.

Trygge arbeidsplasser og skape optimisme
Tiltakene må bidra til å skape trygghet og optimisme, med det mål at bedriftene og arbeidsplassene kommer styrket ut av krisen. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil legge stor vekt på tiltak som kan fremme teknologiutvikling og innovasjon. Vi vil bruke både skattesystemet og direkte tilskudd for å øke satsingen på næringsrettet forskning, øke bedriftenes investeringer i forskning og utviklingsarbeid og stimulere bedriftene til å investere i nye maskiner.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er nødvendig med målrettede tiltak for å lette skattebyrden for bedriftene. I tillegg til bedre avskrivningsregler og en gunstigere skatteFunn-ordning, vil vi reversere regjeringens økte skattebyrde for familieeide bedrifter og etablere bedriftenes konjunkturfond.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er bekymret for at tøffere tider i bedriftene vil føre til at færre bedrifter tar inn nye lærlinger. For å motvirke dette vil vi foreslå lavere arbeidsgiveravgift for lærlinger.

Tiltakene kan iverksettes gjennom 2009, med sysselsettingsvirkning i 2009 og 2010. Demedfører ikke store finanspolitiske utfordringer å reversere når den økonomiske situasjonen tillater det.

Forholdet til FrP
Flere av de fremmøtte journalistene på pressekonferansen var opptatt av hvorfor FrP ikke var med på dagens pressekonferanse, og hvilke konklusjoner man kunne trekke av dette i forhold til et eventuelt regjeringssamarbeid.

- Vi tok utgangspunkt i at de alternative statsbudsjetter til Høyre, KrF og Venstre lå veldig tett opptil hverandre. I tillegg var også miljø- og klimaspørsmål et viktig utgangspunkt for oss når vi skulle sette oss ned å besvare regjeringens invitasjon til å komme med innspill til krisepakken, sa Erna Solberg.

Hun henviste også til at FrP ikke har ønsket å komme med innspill til regjeringen, men at Høyre, KrF og Venstre ønsket å bidra til å gi regjeringen gode innspill til den krisepakken som skal legges frem 21. januar.

På konkret spørsmål til Høyre om man nå innser at et regjeringsalternativ bestående av alle de fire ikke-sosialistiske partiene ikke lenger er aktuelt, svarte Erna Solberg at Høyre ønsker et bredest mulig samarbeid:

- Vi ønsker ikke å utelukke noen av de ikke-sosialistiske partiene fra et regjeringssamarbeid, men vi innser at en regjering av alle de fire partiene ikke er det mest realistiske. Samtidig er det slik at alle disse fire partiene har sagt at de ønsker en annen regjering enn den sittende, og det er mye felles politikk disse fire partiene kan enes om. Derfor er det Høyres utgangspunkt at det utfra et borgerlig flertall må springe ut et borgerlig regjeringsalternativ.

Støtte fra NHO
- Forslagene om skattelettelser fra de tre opposisjonspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti treffer godt der finanskrisen rammer hardest, sier NHOs president Paul-Chr. Rieber.

- Forslaget om skattelette for bedriftene – i form av et konjunkturfond – er svært treffsikkert fordi det demper virkningene av finanskrisen på lønnsomhet og egenkapital, sier NHO-presidenten.

Les mer på NHOs egne nettsider.

Detaljene i innspillene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre kan ses i PDF-filene i høyre kolonne.

Medieomtale:

"Erna Solberg fremstår nå som Jens Stoltenbergs eneste realistiske konkurrent til statsministerjobben etter valget." (Leder i Aftenposten 16. januar 2009).

VG: Frp dropper å levere innspill

- Ikke et politisk spill

Aftenposten: Høyres prisverdige avklaring

Foss avskriver Jensen

Vil resirkulere Bondevik II

Nettavisen: Slik vil de redde Norge
Erna best likt

Dagsavisen: Erna-regjering er alternativet