For Høyre har alltid en langsiktig og stabil økonomisk politikk vært den viktigste næringspolitikken. Men vi ønsker også å gripe tak i konkrete utfordringer som småbedriftene står overfor, og legger derfor frem ”Høyres løfter til Norges små bedrifter”. Vi setter fokus på sosiale rettigheter, skatt, skjemavelde, minstefradrag/næringsfradrag, konkurranse/anbudsregler, forskning og utvikling.

Høyre har utarbeidet handlingsplaner på flere politiske felt. Dette er handlingsplaner som hver av Høyres eventuelle statsråder på disse feltene vil få utdelt av Erna Solberg om vi kommer i regjering fra høsten. Handlingsplanene skal være tiltak som Høyres statsråder med en gang skal kunne sette i gang arbeidet med. I denne planen gjelder det hva en eventuell Næringsminister fra Høyre skal gjøre for de små bedriftene.

Les hele rapporten i vedlegget til høyre i denne artikkelen.