Les hele talen her.

Skape trygge arbeidsplasser

Høyre lovet å skape trygge arbeidsplasser. Det følges opp i budsjettet gjennom skattelettelser som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, satsing på innovasjon og økt forskningsinnsats. -Vi prioriterer dette fordi en trygg jobb å gå til betyr mye for den enkelte, og fordi Norge trenger flere ben å stå på økonomisk i fremtiden, sier Solberg.

Et lærerløft

I valgkampen lovet alle partiene mer satsing på videreutdanning av lærere, men løftet ble ikke fulgt opp i den rødgrønne regjeringens budsjett. Det er det største løftebruddet denne høsten.

Høyre-FrP-regjeringen leverte i budsjettet gjennom en kraftig økning i antallet lærere som skal få videreutdanning.

-Vi mener dette er en viktig prioritering fordi lærerne er de som betyr aller mest for elevenes læring. Kunnskap er viktig for Norges fremtid, og det skaper muligheter for alle, sier Solberg.

Flere pasienter skal få behandling

I valgkampen lovet Høyre å satse på kvalitet og valgfrihet i helsevesenet. Fritt behandlingsvalg skal gjennomføres og vi starter allerede neste år vil regjeringen ta i bruk mer av den ledige kapasiteten hos private for å få ned helsekøene. -Våre løsninger kan bidra til mindre ventetid og mindre usikkerhet. Det betyr mye for de som rammes. I tillegg satser vi ekstra på rus og psykisk helse slik vi lovet i valgampen, sier Solberg.

Mer til vei og bane

I valgkampen var raskere utbygging av vei og kollektivtilbud en av hovedsakene. I budsjettavtalen øker bevilgningene betydelig. - Når vi bruker mer på vei og bane gir det reduserte kostnader og økt konkurransekraft. Og det gir redusert reisetid og en enklere hverdag, sier Solberg.

Det borgerlige samarbeidet fungerer

I åtte år snakket de rødgrønne om kaos på borgerlig side, men det er lite som har minnet om kaos etter valget. Sonderingene, regjeringsforhandlingene og ikke minst avtalen om budsjett vitner om en god og konstruktiv tone blant de borgerlige partiene. -For de som har et åpent sinn, er det alltid spennende å diskutere politiske løsninger med likesinnede partier. Det hender til og med at vi finner løsninger som er bedre enn de vi startet ut med, avslutter Solberg.