Dagens Næringsliv papirutgaven presenterer på side 12 i dag (29.08.11) et gjennomsnitt av fem kommunevalgsmålinger i juni, tre i juli, fire i august (uke 31-32) og fem i august (uke 34). Her får Høyre en gjennomsnittlig oppslutning på 25,8 prosent.

Nettstedet PollofPolls.no presenterer en løpende beregning av partienes nasjonale nivåer basert på et veiet snitt av lokale partimålinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg. Per dags dato (29.08.11) ligger Høyre på 26,1 prosent.

Høyre ligger an til å gjøre et historisk godt kommunevalg. På Wikipedia-siden til Høyre så ser vi at vi må tilbake til kommunevalget i 1983 for å finne et valgresultat tilsvarende det Høyre per dags dato ligger an til å få i kommunevalget 2011. Den gang fikk Høyre 25,9 prosent i valgresultat.

Det beste kommunevalgresultatet for Høyre etter krigen ligger på 29,2 prosent. Det skjedde i 1979.