Dette idrettsløftet vil gi flere nybygde idrettsanlegg og økt aktivitet i idrettslag over hele landet.

Høyre vil sikre at barn og ungdom får et idretts- og aktivitetstilbud av høy kvalitet.

Penger fra tippemidlene kan benyttes til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg. Fotballbaner, ridehaller og aktiviteter i lokale idrettsklubber er nødvendige for å kunne ta i mot alle som vil delta i fysisk aktivitet. Noe av grunnen til det store frafallet blant barn og unge i idretten er at det ikke finnes tilstrekkelige haller og baner.

- Regjeringens budsjettforslag for idretten henger ikke sammen med forventningene de skapte i idrettsmeldingen. Arbeiderpartiet har gått høyt på banen og lovet opptrapping av tippenøkkelen, da er det veldig overraskende at de ikke følger opp forventningene de selv har skapt. Dette vil kunne få negative konsekvenser for idretten neste år hvis ikke stortinget foretar endringer i behandlingen av høstens statsbudsjett, sier Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

- Norsk idrett er i stadig vekst, men vi kan ikke forvente at en voksende idrettsbevegelse skal kunne tilby barne- og ungdomsidrett av god kvalitet uten bedre finansiering, sier Sanner.

Jan Tore Sanner og leder i Høyres idrettsutvalg Linda Helleland håper at Arbeiderpartiet snur og vil støtte Høyres forslag for å løfte idretts-Norge.

- Norge trenger mer idrett – ikke mindre. Vi trenger flere håndballhaller, svømmebasseng og hoppbakker. Vi trenger at alle barn og unge får muligheten til å leke, lære og oppleve både utfordringer og mestring gjennom idrett, sier Linda Helleland, Høyres idrettspolitiske talskvinne.

- Idretten bidrar til å løse mange store samfunnsutfordringer innen folkehelse, sosial utjevning, integrering og inkludering av funksjonshemmede. Politikere kan ikke forvente at idretten løser mange av disse utfordringene uten å få tilført midler, sier Sanner.

- Da Høyre avholdt en egen høring i Stortinget mandag denne uken sa samtlige aktører i idretts-Norge at økning av tippenøkkelen er det viktigste grepet for å sikre et fortsatt godt idrettstilbud over hele Norge, sier Linda Helleland.