- Under den rødgrønne regjeringen har helsekøen økt til 265.000. Ventetiden for behandling øker, sier Erna Solberg.

SE HØYRES REKLAMEFILM OM HELSEKØENE.

- Underskuddene i helseforetakene har økt, og er nå på svimlende 23,9 milliarder. Det trengs å ta grep i helsesektoren.

- Hovedformålet med den såkalte samhandlingsreformen å bygge opp forebyggende- og helsehjelp utenfor sykehusene er vi enig i. Men på hvilken måte og med hvilke grep? spør Erna Solberg.

- Signalene om absolutt stopp i ansettelsen av sykehusleger og en omlegging av sykehusfinansieringen før kommunene har fått ruste seg for de nye oppgavene er foruroligende.

- Vi trenger ikke en sykehusreform som gir kaos i helsesektoren. Resultatene fra Bjarne Håkon Hanssen sin gjennomføring av NAV-reformen er ikke betryggende for en ny stor velferdsreform.

- Store reformer krever tverrpolitisk støtte, og det betyr at de krever støtte fra Høyre.Det kan samhandlingsreformen fortsatt få.Derfor er min utfordring til Bjarne Håkon Hanssen om han vil gi støtte til følgende 10 krav:

 1. Samhandlingsreformen må inneholde en forpliktende plan med konkrete mål for å ruste opp den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 2. Regjeringen må fremlegge en plan for hvordan vi kan sikre større og mer robuste kommuner, som er i stand til å gi brukeren et bedre helsetilbud.
 3. Det må flyttes mer på leger og mindre på pasienter.
 4. Økningen av fastlegene må suppleres med flere avtalespesialister, at helsestasjonene og skolehelsetjenesten styrkes, særlig for å gi et bedre tilbud til utsatte familier
 5. En plan for utvikling av telemedisin må utarbeides.
 6. Regjeringen må styrke kommunenes kompetanse og kvaliteten på tjenestene gjennom:
  a) Flere sykepleiere i kommunene
  b) Å innføre et tilskudd som sikrer at leger i sykehjem tjener like mye som leger i sykehus.
  c) Å investere i et kunnskapsløft for de mer enn 30 % ufaglærte i omsorgssektoren.
  d) Å satse mer på forskning og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 7. Samhandlingsreformen må bli en rehabiliteringsreform.
 8. Pasientene må få raskere helsehjelp og køene må kuttes
 9. Vi må ha en realistisk tidsplan som sikrer at vi utvikler sykehusene, ikke minst på kvalitet og mangfold i årene som kommer.
 10. De privatpraktiserende legene må få forbli privatpraktiserende. Høyre vil ikke akseptere at kommunene skal overta velfungerende privatpraksiser.

- Jeg forlanger svar på hvert enkelt punkt, og blir det ikke ja på samtlige vil vi ikke forplikte oss til reformen, ettersom vi må stå fritt til å selv gjennomføre tiltakene, sier Erna Solberg.