Sammen med Torbjørn Røe Isaksen, Bent Høie, Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Røbekk foreslår Sylvi Graham at Stortinget skal be regjeringen legge frem forslag om endringer i arbeidsmiljøloven, hvor all endring av arbeidstiden utover ti timer skal godkjennes av Arbeidstilsynet etter formelle drøftinger mellom arbeidsgiver og fagforeningene lokalt.

- Det er en målsetning at norsk offentlig sektor skal levere gode velferdstilbud til ulike grupper av brukere, innenfor et rammeverk av anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Like fullt er det dessverre slik at strukturelle utfordringer, som stor bruk av midlertidig arbeidskraft, innslag av uønsket deltid og høyt sykefravær, ofte har en nær sammenheng med måten vi har valgt å organisere arbeidslivet på, sier Sylvi Graham.

Dagens turnusordninger med sterke arbeidstidsbegrensninger fører flere problemer med seg. For å skape bedre velferdstjenester og samtidig styrke arbeidstagernes arbeidsvilkår, samt redusere sykefraværet, har flere kommuner hatt forsøksordninger med bruk av såkalt alternativ turnus innenfor visse omsorgstilbud.

- Forsøkene er utarbeidet i samarbeid mellom arbeidstagerne og arbeidsgiverne, med fastsatt evaluering underveis. Alle forsøkene har gjennomgående positive resultater.Vi mener det bør tilstrebes å ha et regelverk som tillater fleksible og forutsigbare arbeidstidsordninger. De positive erfaringer med bruk av alternativ turnus er et sterkt forsøk fra de aktuelle kommunene om å bedre turnusen til mange deltidsansatte, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Hele forslaget finner du i vedlegget til høyre.