Fremskrittspartiet går mest tilbake og får en oppslutning på 25,9 prosent. Det er 1,6 prosentpoeng mindre enn forrige måling.Frp har gått tilbake med rundt 6 prosentpoeng siden august da finanskrisen satte inn.

Erna Solberg tar meningsmålingen som et tegn på at partiet nå får betalt for sin holdning under finanskrisen.

- Jeg tror vi får betalt for at vi har vist Høyre-politikk gjennom hele denne finanskrisen. Vi skal ha aktive politikere for å bekjempe arbeidsledighet og gi trygghet for folks hus og hjem.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 30,7 prosent (-0,4 prosentpoeng), SV 8,1 prosent (-0,4), mens Senterpartiet går fram med 0.6 prosentpoeng til 5,3 poeng. Også for resten av partiene er det bare marginale endringer.