Tags

DLD

Nå starter Høyre arbeidet med å utvikle og konkretisere krav som sikrer personvernet. For Høyre er det viktig at vi sikrer politiet virkemidler som er effektive i kampen mot kriminalitet, og ser det er nødvendig for politiet å ha et regelverk for lagring av datatrafikk i Norge. Om det skjer gjennom en utgave av DLD som Høyre kan akseptere eller gjennom et nasjonalt lovverk må vi bestemme oss for de kommende månedene.

- For Høyre er det avgjørende at vi har et lovverk som også sikrer personvernet og Høyre vil ikke gå inn for DLD uten at dette er på plass, sier Høyres leder Erna Solberg.

Høyre behandlet saken på landsmøte tidligere i år og vedtok en resolusjon om å styrke personvernet. Resolusjonen finner du her.

I tillegg behandlet Høyres sentralstyre 3. september oppsummering av partihøring om dette. Her kan du lese mer om høringen og vedtaket som sentralstyret fattet.