Loven er ment som et virkemiddel for å redusere personbiltrafikken. Det legges opp til at parkeringsregulering skal virke sammen med andre virkemidler som køprising.

Pålegget skal som hovedregel gjelde alle private og offentlige arealer som lovlig brukes til parkering. Det er foreslått unntak for blant annet bolig og fritidseiendom og på eiendommer med 10 parkeringsplasser eller mindre. Det vil ikke være anledning til lage ordninger som rabatter, verdikuponger, direkte utbetaling eller på annen måte refundere parkeringsavgiften.

Øyvind Halleraker, Høyres transportpolitiske talsmann, går imidlertid sterkt i mot dette forslaget fra Regjeringen og sier:

- Dette er et angrep både på eiendomsretten og på privates forretningsdrift.

Forbudet mot gratisparkering er et virkemiddel som regjeringen ønsker å se i sammenheng med rushtidsavgift.

- De siste årene har vi sett hvordan regjeringen forsøker å presse kommuner til å akseptere slike virkemidler, på tross av lokal motstand. Regjeringen har igjen vært kreativ for å finne metoder som kan straffe bilistene, i stedet for å vurdere positive måter å lokke flere til å reise kollektivt, avslutter Halleraker.