Alternativet ved denne korsveien var konkurs. Det kan medføre tap av verdier og arbeidsplasser og en slik situasjon vil vi unngå.

Høyre støtter derfor garantien og statens nye kreditt til SAS med forutsetning om at alle ansattgrupper står samlet bak spareprogrammet og er klare til å sette det ut i praksis.

- Alle husker prisnivået og tilbudene da SAS hadde tilnærmet monopol, før Høyre innførte bonusforbudet i 2001. Med historien friskt i minnet, blir det derfor viktig for Høyre med konkurranse i luftfarten. Det er viktig for å sikre et godt flytilbud og lave priser, sier Svein Flåtten, Høyres næringspolitiske talsmann.

Widerøe selges, muligens også til norske interessenter. Det er positivt at vi får nok et flyselskap med private, norske eiere. Høyre mener dette kan styrke konkurransen i det norske innenriksmarkedet.

Høyre ser frem til Stortingets behandling av saken og til å få vite mer om detaljene i den kreditten som gis til SAS.


Om kreditten:

Kreditten som staten gir vil være begrenset opp til litt over 400 mill NOK, og det skjer på markedsmessige betingelser. Staten får altså betalt dersom SAS må benytte seg av kreditten. Selskapets lån øker ikke før kreditten benyttes. Dette erstatter eksisterende kreditter og belaster i utgangspunktet ikke skattebetalerne, annet enn ved at risikoen ved vårt engasjement i SAS øker noe. Egenkapitalen og gjeldsandelen for SAS blir foreløpig den samme. Høyre har understreket at det må være forpliktende fra hele selskapet at planen gjennomføres.


For mer informasjon om saken ta kontakt med politisk rådgiver Jens Frølich Holte på jfh@stortinget.no.