I en sak på NRK Nyhetsmorgen mandag 5. august ble det fremstilt som at Høyre er det eneste partiet som ikke vil gi selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere like rettigheter i folketrygden. Dette er feil. Det er kun Venstre som har foreslått en slik likebehandling, og samtlige andre partier stemte mot et slikt forslag fra Venstre tidligere i sommer.

Årsaken er enkel: Enkeltpersonforetak betaler mindre i samlede skatter og avgifter enn det arbeidstakere gjør. Da ville det vært urettferdig om de skulle få de samme ytelsene som en lønnsmottaker. Dette er også regjeringens syn.

Høyre er likevel for å utrede om vi har funnet den riktige balansen mellom rettigheter og plikter, og for å se om man bør justere noe på dagens ordninger. Vi har blant annet stemt for å utrede om dagens ordninger for næringsdrivende legger godt nok til rette for kvinnelig entreprenørskap, noe regjeringen har stemt imot.

Men det vil være urimelig å gi selvstendig næringsdrivende akkurat de samme sosiale rettigheter som arbeidstakere all den tid de ikke betaler inn tilsvarende mye i skatter og avgifter. Det ville i så fall ha krevet en næringsfiendtlig skatteøkning for enkeltmannsforetak, noe ingen er tjent med. Da er det bedre med dagens ordning, der enkeltpersonforetak kan tegne en frivillig forsikring for å få bedre tilgang til f.eks. sykepenger.