Et av de tiltakene vi har foreslått i våre alternative statsbudsjett de siste årene er å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt fra dagens 5 MW til 10 MW. Det vil vi også følge opp i regjering. Med installert effekt 9 MW kan du dermed regne med å slippe grunnrenteskatt dersom Høyre kommer i posisjon.