Her finner vi et godt kunstnerisk entreprenørskap med stor fleksibilitet og åpenhet i forhold til nye samarbeidskonstellasjoner både kunstnerisk, praktisk og økonomisk.

Høyres hovedgrepgrep er å:

1. Sørge for at tilskuddsordningene ikke begrenser innholdet i forhold til genre. Høyre vil fjerne "Nyskapingskravet" i Norsk kulturråd og heller bidra til å bygge et fritt felt på en bredere kunstnerisk basis.


2. Bygge ut basisfinansieringen for scenekunst til en vesentlig mer omfattende ordning som kan ivareta et "karriereløp" for frie grupper fra enkle felles produksjoner til etablerte langsiktige samarbeid, kanskje for noen uten en fast avgrenset tidshorisont slik ordningen har i dag.

3. Iverksette forsøksordning med ett eller et par, store tidsavgrensede tilskudd som gis til en konstellasjon som kan utfordre de faste institusjonene i forhold til deres tradisjonelle estetiske arena.

4. Styrke formidlingsmulighetene for frie grupper gjennom en styrking av relevante festivaler, det norske scenekunstbruket samt andre programmerende enheter.

5. etablere flere institusjoner som arbeider både med produksjon og programmering bygget på erfaringer fra eksempelvis Nettverk for scenekunst der felles programmeringsarbeid og koproduksjoner har vært en viktig basis.
6. Styrke feltets internasjonale nettverk.

Høyre mener et bredere anlagt fritt teaterfelt vil ha positiv betydning også for de faste institusjonene og for møtet mellom teateret og andre kunstarter.

- Regjeringens teaterpolitikk handler først og fremst om penger, viktig det også, men vi må også gjøre strukturelle grep for å få et mer dynamisk norsk teater" sier Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen.