- Vi har ambisjoner om at NRK-lisensen skal fjernes allerede i fra 2010, og finansiere NRK på en helt annen måte, sier Per Sandberg nestleder i Fremskrittspartiet.

Partiet vil at NRK skal finansieres over statsbudsjettet først, deretter privatiseres og reklamefinansieres.Det får kulturpolitisk talsmann i Høyre, Olemic Thommessen, til å reagere.

Grunnen er at annonsemarkedet i Norge er for lite. Det er ingen tvil om at NRK ville få en betydelig del av det markedet, sier Thommessen til NRK.no

- Det Frp ikke blir tatt på er hvilke konsekvenser en kommersialisering av NRK vil ha for de andre mediehusene. Det vil slå beina under TV2. De vil få store problemer med å hente inn nok reklameinntekter. Konsekvensen er at vi får to dårlige kommersielle aktører, sier Olemic Thommessen.

Les hele saken hos NRK.no