- Alt tyder også på at islendingene ønsker raske forhandlinger om medlemskap. Det gjør det ekstra viktig at vi her i Norge følger med på utviklingen og gjør oss noen tanker om hva dette vil bety for oss, sa Erna Solberg i stortingsdebatten.

- Jeg har ingen overdreven tro på at det blir noe islandsk sug som gjør at Norge blir EU-medlem, men jeg synes vi har et ansvar for å diskutere det hvis den viktigste tilknytningsformen vår til EU, nemlig EØS-avtalen, står i en vanskelig situasjon og kan komme under press.

- Jeg er ikke den fremste EØS-tilhenger i denne salen. Jeg er egentlig imot EØS-avtalen, på den måten at jeg heller ville hatt et EU-medlemskap. Men det burde bekymre alle dem som har ment at den fremtidige oppbindingen til EU skal være EØS, at EØS nå er på vei til å forvitre. Derfor burde man ha gjort noe annet enn det man gjør i dag, nemlig at man av bekvemmelighetshensyn til Regjeringen legger vårt forslag i skuffen, understreket Solberg.

Les hele innlegget til Erna Solberg i PDF-dokumentet i høyre kolonne.