- Som offiser og politiker er jeg stolt over at vi nå kan ta i mot de første vernepliktige kvinnene i norsk historie. For meg handler det om å velge de best egnede og skikkede til forsvaret av Norge, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson, Regina Alexandrova.

I oktober 2014 vedtok Stortinget lovendringer som gjorde det mulig å innføre allmenn verneplikt i Norge. Men lovendringen betyr ikke at alle kvinner skal avtjene førstegangstjeneste.

- Allmenn verneplikt endrer ikke på Forsvarets behov for antall soldater inne til førstegangstjeneste. Det handler først og fremst om å ivareta Forsvarets kompetansebehov, og evnen til å forsvare landets suverenitet og territorielle integretet. Innføring av allmenn verneplikt vil bidra til å bygge et fremtidsrettet forsvar som har god forankring i befolkningen, og som gjenspeiler det samfunnet det er satt til å verne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Mer enn halvparten av menn og om lag en fjerdedel av kvinner på sesjon, oppgir at de er motivert for tjeneste i Forsvaret. Et viktig tiltak for å motivere både kvinner og menn til førstegangstjeneste, er at innholdet i den oppleves som meningsfylt og utviklende. Åmotivere og legge forholdene til rette for at kvinner søker seg til - og blir - i Forsvaret, er derfor en viktig oppgave.

- Et kompetansemangfold blant våre soldater er viktig. Det er avgjørende i en tid der vi ser en ny sikkerhetspolitisk situasjon i våre nærområder, og Forsvaret har fått et stort tilfang av nye, komplekse oppgaver. Vi har i dag et høyteknologisk forsvar med høy endringstakt og dynamikk, som krever spesialisert og variert kompetanse. Denne kompetansen er jevnt representert i hele befolkningen. Med allmenn verneplikt kan Forsvaret rekruttere de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn, avslutter Eriksen Søreide.