Sekretariatets primæroppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.

Finanskomiteens arbeidsområder er den årlige statsbudsjettbehandlingen, finanspolitikk, skatte- og avgiftssaker samt pengepolitikk og finansmarkedsspørsmål, blant annet retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Økonomisk utdannelse er en forutsetning. God skriftlig fremstillingsevne og politisk innsikt forutsettes. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Finanspolitisk talsmann for Høyre, Jan Tore Sanner, på telefon 23313036.

Søknad sendes Høyres stortingsgruppe, 0026 Oslo eller hoyre.postmottak@stortinget.no .

Søknadsfrist er 10.februar.