- Det er helt på sin plass at NHO uttrykker bekymring for arbeidsplassene i privat sektor. Det er der krisen allerede merkes, og det er der krisen vil vokse seg sterkere, sier Sanner.
- Det er grunn til å understreke at den eneste "garanti" som regjeringen til nå har fremsatt om innholdet i "januar-pakken" er at denne pakken ikke skal inneholde skattelettelser! Arbeiderpartiet har svinebundet seg til en ideologisk avvisning av skattelettelser, selv i en situasjon hvor alle forhold tilsier at skattelettelser må tas i bruk for å sikre bedriftene og arbeidsplassene. På denne bakgrunn var NHOs utspill i går riktig og på sin plass, sier Jan Tore Sanner.
- Men hva så med satsing på offentlig sektor?
- Høyre var blant de aller første til å foreslå konkrete tiltak rettet inn mot investeringer i offentlig sektor. På infrastruktur, på idrettsbygg og på rehabilitering/vedlikehold er det store ting som nå kan og bør igangsettes.La meg for eksempel vise til dengigantiske tiltaksplanen som byrådsleder i Oslo, Erling Lae, la frem allerede før jul,påpeker Sanner.

Han påpeker også at kommunenes egen organisasjon, KS, ikke har bedt om en satsing på flere offentlige ansatte generelt, men på konkrete investeringer. Disse offentlige investeringene vil det i svært stor grad være private bedrifter som vil få oppgaven med å gjennomføre, og slik sett vil også dette komme privat sektor til gode.

Et sterkt næringsliv trygger velferden
- De tiltakene som nå skal iverksettes må bidra til at vi kommer styrket ut av krisen. Det betyr at tiltakene må bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne og legge grunnlag for investeringer i ny teknologi og fremtidsrettede arbeidsplasser. Det er behov for å tenke nytt både innen næringspolitikken og velferdspolitikken. Problemet er at vi har en regjering som kjører i samme spor uansett opp det er oppgangskonjunktur eller nedgangskonjunktur og krise. Vi trenger et mangfoldig og sterkt næringsliv for å trygge arbeidsplassene og velferden. Derfor er Høyre enig med NHO i at det er behov for bedre rammebetingelser og å satse på kunnskap og forskning, sier Sanner.

- Høyre har erfaring med å styre i tøffe tider. Vi snudde nedgang og pessimisme til fremgang og optimisme i perioden 2001 til 2005. Denne krisen er dypere og langt mer alvorlig, men når jeg er ute og møter bedrifter så hører jeg ikke rop om mer rødgrønn politikk. Derimot etterlyses Høyres løsninger om å bygge ut infrastruktur, satse på kunnskap og forskning og bedre rammebetingelser for bedriftene.