Av Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre

Arne Strand jakter etter en god forklaring på Arbeiderpartiets fall og Høyres vekst på ulike meningsmålinger. Han er ikke den eneste. Mange mener at hovedforklaringen er Stoltenberg-regjeringens klønete håndtering av mange store saker, og manglende evne til å ta tak i utfordringene i helsevesenet, i skolen og i samferdselspolitikken. Det er vanskelig å argumentere imot den delen av analysene.

Men Strands forklaring på Høyres vekst halter. Han kaller det en boble fordi Høyre i hans øyne sitter stille i båten. Nå er det kanskje ikke så dumt at noen beholder roen når regjeringspartiene krangler for åpen mikrofon. Men jeg tror ikke at velgerne strømmer til Høyre fordi vi fremstår som politikkens svar på tause Birgitte. Høyres fremgang startet for mer enn ett år siden. Den ble utløst av Erna Solbergs opptreden i valgkampen, hvor hun fremstod samlende og med en naturlig autoritet. Fremgangen er imidlertid et resultat av hardt og langsiktig arbeid. Jeg tror ikke det er tilfeldig at det er Høyre som vinner når de rødgrønne faller. Mange har gitt oss råd, og vi har lyttet og lært.

La meg nevne noen momenter bak Høyres fremgang:

- Etter valget i 2005 har Høyre lyktes bedre med å få frem helheten i partiets profil. Et sterkt sosialt engasjement knyttet til å gi mennesker som faller utenfor en ny sjanse, og vi har presentert konkrete forslag for å skape et bedre helsevesen og en trygg eldreomsorg.

- Selv om Norge ikke er spesielt hardt rammet av finanskrisen, er det i dag større gehør for moderat og ansvarlig Høyrepolitikk.

- Høyres klare holdning til borgerlig samarbeid. Høyre vender ikke ryggen til våre venner i sentrum eller til Frp. Flere ser at en ny regjering må bygges rundt et sterkt Høyre.

- Vi har jobbet systematisk med å styrke organisasjonen i fylker vi stod svakt, og er nå presentert på stortinget fra hele Norge.

- Høyre hakker ikke på regjeringen, men har en positiv tilnærming og vi presenterer konkrete løsninger på dagens utfordringer.

Debatten om monstermastene er en god illustrasjon. Høyres engasjement startet ikke i sommer, men for mer enn 3 år siden da vi startet arbeidet med nye retningslinjer for mer bruk av kabling i områder der konflikten mellom naturvern og strømforsyning står sterkest. Sammen med de andre borgerlige partiene har vi tatt opp en serie forslag i Stortinget. Regjeringen har imidlertid vendt det døve øret til.

Det siste året har vi lagt frem en rekke forslag som engasjerer og som angår mennesker i hverdagen.. Blant dem:

- En plan for å løfte yrkesfagene i den videregående skolen

- En egen kreftplan, og sammen med de andre borgerlige partiene et alternativ til regjeringens samhandlingsreform i helsevesenet.

- Konkrete forslag for å bekjempe kriminalitet.

- Forslag for å gjøre hverdagen enklere for jobbskapere og små og mellomstore bedrifter.

Strand slår fast at det ikke er et rop om en radikal ny kurs. Det er jeg enig i. Høyre er da heller ikke et radikalt parti, men et liberalkonservativt parti som går inn for gradvise endringer for å videreutvikle samfunnet. Om det ikke er et rop etter radikale grep, tror jeg det er et ønske om et alternativ som er åpne for nye løsninger. I sak etter sak ser vi at de rødgrønne hopper ned i en ideologisk grøft og setter ideologi foran gode løsninger for befolkningen.

Strand etterlyser hva som er Høyres alternativ. La meg nevne 3 punkter:

1. Høyre vil videreutvikle velferdssamfunnet gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor.
Det er ikke avgjørende om tjenestene produseres av det offentlige eller av private, men at brukerne får gode tjenester. Vi har tro på mangfold og valgfrihet. Regjeringen valgte denne modellen for å sikre et godt barnehagetilbud til alle barn. Men når målet nå er nådd, går Ap og SV tilbake i sin ideologiske skyttergrav og mobber de private barnehagene med stor fare for at mange barn vil miste sin barnehageplass. Jeg har tro på samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og mener at denne modellen bør benyttes for å løse andre velferdsoppgaver.

2. Høyre vil løse de store oppgavene gjennom økt satsing på kunnskap og samferdsel.
Fortsatt har Norge et stort økonomisk handlingsrom på grunn av de enorme inntektene fra olje og gass. Disse inntektene varer imidlertid ikke evig. Derfor er det viktig at vi prioriterer investeringer i kunnskap og samferdsel. Det gjør vi i våre alternative budsjetter. Men det handler ikke bare om mer penger, det handler også om hvordan disse brukes. Økt fokus på kunnskap og kvalitet i skolen og nye modeller for utbygging av vei og jernbane vil gi bedre resultater.

3. Høyre vil gjøre det lettere å skape nye jobber og drive små og mellomstore bedrifter
Det er verdiskapingen som bærer velferden vår. Vi trenger vekst og utvikling. Derfor har Høyre en plan for å lette hverdagen for gründere og jobbskapere. Vi vil også trappe ned formueskatten fordi dette er en skatt på norske arbeidsplasser som særlig rammer bedrifter i distrikts-Norge.

Jeg merker en stor frustrasjon blant mange på venstresiden over at Høyres profil og forslag ikke passer inn i det skremmebilde de ønsker å tegne av Høyre. Kanskje noe av forklaringen på Arbeiderpartiets fall og Høyres vekst ligger nettopp her, og at det kan være et godt råd å forholde seg til Høyre slik vi er og ikke slik venstresiden ønsker at vi skal være. Jeg tror velgerne er lei av skremsler og hakking på andre.