Høyre reduserer eiendomsskatten

Tabellen under viser at Høyre-styrte kommuner i gjennomsnitt har lavest eiendomsskatt. Ap-styrte kommuner har økt eiendomsskatten per innbygger med 24 prosent i perioden 2007-2010 og tar inn 2266 kroner per innbygger. Til sammenligning har Høyre-styrte kommuner i gjennomsnitt redusert regningen fra 593 til 535 i samme periode. Dermed er eiendomsskatten i Ap-styrte kommuner mer enn fire ganger høyere enn i Høyre-styrte kommuner.

- Høyre er motstander av eiendomsskatt. Eiendomsskatten er usosial og slår inn, uavhengig av både inntekt og formue, sier Sanner.

I et oppslag i dagens Aftenposten (15. august) blir det påstått at rundt halvparten av Høyre- og FrP-styrte kommuner har innført eiendomsskatt. Det er feil.

I 2004 styrte Høyre 64 kommuner. Et godt kommunevalg i 2007 førte til at det i følge Aftenpostens tall ble 80 Høyre-styrte kommuner og i flere av disse var eiendomsskatten allerede innført. Fra 2007 er det bare seks Høyre-styrte kommuner som har innført eiendomsskatt.

Høyre er motstander av eiendomsskatt. Eiendomsskatten er usosial og slår inn, uavhengig av både inntekt og formue.

Parti 2007 2010 Økning fra 2007

Ap 1 821 2 266 24 %

Sp 1 924 2 187 14 %

Høyre 593 535 -10 %

FrP 1 072 874 -18 %

KrF 1 845 2 294 24 %

Venstre 1 677 2 225 33 %

SV 3 161 3 179 1 %

Andre 2 010 2 172 8 %

Kilde: SSB/Kostra

Et par eksempler:

Høyre-styrte Gran kommune fjernet eiendomsskatten.

Høyre-styrte Bergen halverte eiendomsskatten.