Når en organisasjon er registrert som samepolitisk organisasjon trenger listen kun å bli underskrevet av minst to av lokalavdelingens styremedlemmer i valgkretsen. Om organisasjonen ikke er registrert i Sametingets register, må listen derimot følges av 30 underskrifter av personer som er innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.